Preise
 • Einzelberatung 1,5 Stunden
 • 50 Euro
 • Paarberatung 1,5 Stunden
 • 70 Euro
 • Familienberatung 1,5 Stunden
 • 80 Euro
 • Offene Abendgruppen
 • 25 Euro
 • Hypnose
 • 70 Euro
 • Supervisionsgruppe für Pädagogen
 • 25 Euro
 • Supervision
 • auf Anfragelogo2